Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสมาชิก

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 21st, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับสมัครสมาชิกใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงประกาศยกร่างธรรมนูญใหม่เพื่อให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีความครอบคลุมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อเป็น “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ”


จึงขอเชิญองค์กรสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อดิจิทัล สมัครเป็นสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

โดยสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มาได้ที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ อีเมล info@presscouncil.or.th

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 21st, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021