Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการสื่อมวลชนฯ รับสมาชิกใหม่แล้ว

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 19th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.

สภาการสื่อมวลชนฯ รับสมาชิกใหม่แล้ว

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับรองสื่อดิจิทัล “The Standard” และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสมาชิกใหม่ พร้อมรอรับสมาชิกเพิ่ม ด้านอนุวิชาการ เผย เตรียมของบ วช.ทำโครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม ระยะเวลา 12 เดือน

การประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วาระที่ 9 ครั้งสุดท้าย

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 1/2564 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับกรรมการที่เดินทางมาจากส่วนภูมิภาค และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ (ZOOM) ว่า เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายของกรรมการสมัยนี้ และจะมีการเลือกกรรมการชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติชุดแรก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานกันมาจนหมดวาระ

จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ ได้แก่ “The Standard” ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัล ที่เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ยูทูป ทวิตเตอร์ และไลน์ออฟฟิเชียล และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นอกจากนี้ยังได้รับการประสานงานจากสถานีโทรทัศน์อีก 2-3 แห่งที่จะสมัครสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการดำเนินการของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ในการนำเสนอโครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม โดยได้เสนอขอรับทุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดงานวิจัยดังกล่าว เป็นการถอดบทเรียนจากการปรับตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค สื่อดิจิทัล รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคสื่อ ศึกษาคุณค่าและความหมายของความเป็นสื่อในมุมมองของสังคมกับบทบาทสื่อ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบทบาทสื่อในยุคดิจิทัล เพื่อให้เห็นต้นแบบและแนวทางที่องค์กรสื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพ จะนำไปต่อยอดพัฒนาได้ ขณะที่ด้านวิชาการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อป้อนกลับเข้าสู่วงการวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 19th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 1, 2021 กุมภาพันธ์ 2, 2021 กุมภาพันธ์ 3, 2021 กุมภาพันธ์ 4, 2021 กุมภาพันธ์ 5, 2021 กุมภาพันธ์ 6, 2021 กุมภาพันธ์ 7, 2021
กุมภาพันธ์ 8, 2021 กุมภาพันธ์ 9, 2021 กุมภาพันธ์ 10, 2021 กุมภาพันธ์ 11, 2021 กุมภาพันธ์ 12, 2021 กุมภาพันธ์ 13, 2021 กุมภาพันธ์ 14, 2021
กุมภาพันธ์ 15, 2021 กุมภาพันธ์ 16, 2021 กุมภาพันธ์ 17, 2021 กุมภาพันธ์ 18, 2021 กุมภาพันธ์ 19, 2021 กุมภาพันธ์ 20, 2021 กุมภาพันธ์ 21, 2021
กุมภาพันธ์ 22, 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021 กุมภาพันธ์ 24, 2021 กุมภาพันธ์ 25, 2021 กุมภาพันธ์ 26, 2021 กุมภาพันธ์ 27, 2021 กุมภาพันธ์ 28, 2021