Default thumbnail.Default thumbnail.

ประธานสภาการสื่อฯ ร่วมให้ความเห็น ประชาสังคม ต้องควบคุม หรือส่งเสริม

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 26th, 2021, หมวด กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ประชาสังคมจังหวัด หุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดโดย สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด 8 จังหวัด วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม โดยร่วมให้ความเห็นในส่วนของเวทีเสวนา “ประชาสังคม : ควบคุม VS ส่งเสริม”

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 26th, 2021, หมวด กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
เมษายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 29, 2021 มีนาคม 30, 2021 มีนาคม 31, 2021 เมษายน 1, 2021 เมษายน 2, 2021 เมษายน 3, 2021 เมษายน 4, 2021
เมษายน 5, 2021 เมษายน 6, 2021 เมษายน 7, 2021 เมษายน 8, 2021 เมษายน 9, 2021 เมษายน 10, 2021 เมษายน 11, 2021
เมษายน 12, 2021 เมษายน 13, 2021 เมษายน 14, 2021 เมษายน 15, 2021 เมษายน 16, 2021 เมษายน 17, 2021 เมษายน 18, 2021
เมษายน 19, 2021 เมษายน 20, 2021 เมษายน 21, 2021 เมษายน 22, 2021 เมษายน 23, 2021 เมษายน 24, 2021 เมษายน 25, 2021
เมษายน 26, 2021 เมษายน 27, 2021 เมษายน 28, 2021 เมษายน 29, 2021 เมษายน 30, 2021 พฤษภาคม 1, 2021 พฤษภาคม 2, 2021