Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมจัดใหญ่เปิดตัวทางการ 4 ก.ค.64

สภาการสื่อมวลชนฯ ตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานครบทุกส่วน พร้อมเดินหน้าลุยงานกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมเต็มสูบ พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 24 ปี เปิดตัว “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการ    

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งสิ้น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งคณะทำงานอีก 2 ชุด คือ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน  โดยทั้งสองชุดนี้จะเป็นคณะทำงานในคณะกรรมการจริยธรรม ทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อไม่ให้ละเมิดข้อบังคับจริยธรรม และแนวปฏิบัติของสื่อมวลชน พร้อมหยิบยกเรื่องราวที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ซึ่งคณะทำงานทั้งสองชุดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการจัดงานครบรอบวันก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งในปี 2564 แม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแล้ว แต่ภารกิจในการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรม ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการขยายขอบข่ายให้กว้างขึ้นครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ดังนั้น จึงให้นับอายุของสภาฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 และเป็นการเปิดตัว “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดปาฐกถา และเวทีเสวนา ในประเด็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรม จากสื่อดั้งเดิมคือหนังสือพิมพ์ มาเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลทุกประเภท ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ส่วนสถานที่จัดงานยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

แท็ก คำค้นหา

ปฏิทิน
เมษายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 29, 2021 มีนาคม 30, 2021 มีนาคม 31, 2021 เมษายน 1, 2021 เมษายน 2, 2021 เมษายน 3, 2021 เมษายน 4, 2021
เมษายน 5, 2021 เมษายน 6, 2021 เมษายน 7, 2021 เมษายน 8, 2021 เมษายน 9, 2021 เมษายน 10, 2021 เมษายน 11, 2021
เมษายน 12, 2021 เมษายน 13, 2021 เมษายน 14, 2021 เมษายน 15, 2021 เมษายน 16, 2021 เมษายน 17, 2021 เมษายน 18, 2021
เมษายน 19, 2021 เมษายน 20, 2021 เมษายน 21, 2021 เมษายน 22, 2021 เมษายน 23, 2021 เมษายน 24, 2021 เมษายน 25, 2021
เมษายน 26, 2021 เมษายน 27, 2021 เมษายน 28, 2021 เมษายน 29, 2021 เมษายน 30, 2021 พฤษภาคม 1, 2021 พฤษภาคม 2, 2021