Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการสื่อฯ ไฟเขียวข้อบังคับเรื่องร้องเรียนฉบับใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 13th, 2021, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น, ไม่มีหมวดหมู่

สภาการสื่อมวลชนฯ ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน หลังคณะกรรมการเห็นชอบร่างแก้ไข ฉบับใหม่ พร้อมรับทราบการลงนามความร่วมมือกับ “ไวซ์ไซท์ ไทยแลนด์” เพื่อสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลด้านจริยธรรมของสื่อมวลชน

การประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีวาระสำคัญคือ การรับรองร่างข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าด้วยวิธีพิจารณา เรื่องร้องเรียน ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเสนอ โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมกับเห็นชอบให้มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามแนวทางการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมของสมาชิก (อ่าน รายละเอียด คลิกที่นี่)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กับบริษัท ไวซ์ ไซท์ ประเทศไทย จำกัด ในการนำเครื่องมือ “Zocial Eye” มาใช้ในรับฟังเสียงสะท้อนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในโซเชียล มีเดียต่างๆ เพื่อประเมินสภาพปัญหาการละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชน โดยมีคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว พร้อมกับจะมีการรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ทราบเป็นระยะๆ

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ยังรับทราบผลการจัดงานครบรอบ 24 ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และไทยพีบีเอส เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค. ในการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน

ขณะเดียวกัน ยังรับทราบผลการจัดเสวนา “ทิศทางการเรียนการสอนกฎหมายและจริยธรรมภายใต้บริบทสื่อยุคหลอมรวม” ของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิ.ย. 2564 ในรูปแบบไฮบริด คือ ทั้ง On site และ Online โดยมีนักวิชาการสื่อสารมวลชน นักวิชาชีพด้านสื่อ จากทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 30 คน

ส่วนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ ได้ให้ความช่วยเหลือองค์กรสมาชิกในส่วนภูมิภาค โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ไอเน็ต” เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและศึกษาแนวทางในการเพิ่มความสามารถของการเสนอข่าวออนไลน์ของสมาชิก

ในช่วงหนึ่งของการประชุม ได้มีการหยิบยกประเด็นที่ทางรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดตาม พรก.ฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยที่ประชุมมอบหมายให้ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ และตัวแทนกรรมการ ไปร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่ออื่นๆ อีก 5 องค์กรในวันพรุ่งนี้ (14 ก.ค.) เพื่อกำหนดท่าทีร่วมกันต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 13th, 2021, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น, ไม่มีหมวดหมู่
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 28, 2021 มิถุนายน 29, 2021 มิถุนายน 30, 2021 กรกฎาคม 1, 2021 กรกฎาคม 2, 2021 กรกฎาคม 3, 2021 กรกฎาคม 4, 2021
กรกฎาคม 5, 2021 กรกฎาคม 6, 2021 กรกฎาคม 7, 2021 กรกฎาคม 8, 2021 กรกฎาคม 9, 2021 กรกฎาคม 10, 2021 กรกฎาคม 11, 2021
กรกฎาคม 12, 2021 กรกฎาคม 13, 2021 กรกฎาคม 14, 2021 กรกฎาคม 15, 2021 กรกฎาคม 16, 2021 กรกฎาคม 17, 2021 กรกฎาคม 18, 2021
กรกฎาคม 19, 2021 กรกฎาคม 20, 2021 กรกฎาคม 21, 2021 กรกฎาคม 22, 2021 กรกฎาคม 23, 2021 กรกฎาคม 24, 2021 กรกฎาคม 25, 2021
กรกฎาคม 26, 2021 กรกฎาคม 27, 2021 กรกฎาคม 28, 2021 กรกฎาคม 29, 2021 กรกฎาคม 30, 2021 กรกฎาคม 31, 2021 สิงหาคม 1, 2021