Default thumbnail.Default thumbnail.

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เรื่อง ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวงดใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 7th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, แถลงการณ์

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ

เรื่อง ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวงดใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29

สืบเนื่องจากกรณีที่กลุ่มสื่อมวลชนและภาคประชาชน ได้ยื่นฟ้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อศาลแพ่ง เพื่อให้ศาลเพิกถอนข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ซึ่งมีเนื้อหาที่ส่อว่าเป็นการให้อำนาจรัฐปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างร้ายแรง พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ศาลสั่งให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจนกว่าจะมีคำพิพากษานั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งห้ามนายกรัฐมนตรีใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยศาลชี้ว่า การห้ามเผยแพร่ข่าวที่อาจสร้างความหวาดกลัวมีความคลุมเครือ ไม่มีมาตรการที่ชัดเจน อาจทำให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งข้อกำหนดที่นายกฯ ออกมานั้น ยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและการใช้อำนาจระงับการบริการ

อินเทอร์เน็ตก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกระทบการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน รายละเอียดดังเอกสารข่าวที่ศาลแพ่งเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตามรายนามท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลแพ่งอย่างเคร่งครัด และนำเอาความเห็นดังกล่าวของศาลแพ่งไปพิจารณาทบทวนมาตรการอื่น ๆ ของรัฐบาลที่อาจจะกระทบต่อเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

นอกจากนี้ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนยังขอย้ำในจุดยืนเดิมที่ได้เคยเรียกร้องต่อรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ รัฐบาลต้องยกเลิกข้อความในข้อที่ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) รวมทั้งข้อกำหนดฉบับที่ 29 (ทั้งฉบับ) โดยไม่ชักช้า เนื่องจากข้อกำหนดทั้ง 2 ฉบับ มีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนอย่างชัดเจนดังที่เคยเรียกร้องไปแล้ว

ท้ายที่สุดนี้ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอสนับสนุนการใช้สิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายของกลุ่มสื่อมวลชนและภาคประชาชนในการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งดังกล่าว พร้อมเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก

จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดเพื่อนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนรอบด้านมาเสนอแก่ประชาชน รวมทั้งสะท้อนปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขและนำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

7  สิงหาคม 2564

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 7th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
กันยายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 30, 2021 สิงหาคม 31, 2021 กันยายน 1, 2021 กันยายน 2, 2021 กันยายน 3, 2021 กันยายน 4, 2021 กันยายน 5, 2021
กันยายน 6, 2021 กันยายน 7, 2021 กันยายน 8, 2021 กันยายน 9, 2021 กันยายน 10, 2021 กันยายน 11, 2021 กันยายน 12, 2021
กันยายน 13, 2021 กันยายน 14, 2021 กันยายน 15, 2021 กันยายน 16, 2021 กันยายน 17, 2021 กันยายน 18, 2021 กันยายน 19, 2021
กันยายน 20, 2021 กันยายน 21, 2021 กันยายน 22, 2021 กันยายน 23, 2021 กันยายน 24, 2021 กันยายน 25, 2021 กันยายน 26, 2021
กันยายน 27, 2021 กันยายน 28, 2021 กันยายน 29, 2021 กันยายน 30, 2021 ตุลาคม 1, 2021 ตุลาคม 2, 2021 ตุลาคม 3, 2021