Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการสื่อฯ จัดโครงการ “FACTkathon” นัดแถลง 22 ก.ย. เชิญ นศ.จัดทีมร่วมกิจกรรม

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 14th, 2021, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมแถลงข่าวโครงการระดมสมองค้นคว้าเชิงลึก เพื่อพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการรับมือข่าวลวง ข่าวปลอม (FACTkathon) วันพุธที่ 22 ก.ย.นี้ พร้อมเชิญนักศึกษาไม่จำกัดคณะวิชาเรียนจัดทีมเข้าร่วมกิจกรรม

น.ส. นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. มีวาระสำคัญคือ การสรรหากรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา 2.นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธานสภาฯ และประธานกรรมการจริยธรรม เป็นกรรมการ และ 3.น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองเลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งตามข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กำหนดให้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่อยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  

ที่ประชุมยังรับทราบการดำเนินโครงการระดมสมองค้นคว้าเชิงลึก เพื่อพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการรับมือโรคระบาดข้อมูลข่าวสาร (FACTkathon) โดยคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับภาคีโคแฟค (ประเทศไทย) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ จัดระดมสมองค้นคว้าเชิงลึกหรือ “FACTkathon” เพื่อนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อสารมวลชน และพลเมืองดิจิทัล ในการรับมือสถานการณ์โรคระบาดของข่าวลวง ข่าวปลอม ที่ทำให้สังคมตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่านเช่นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดการแถลงข่าว โดยใช้ชื่อว่า “FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic” โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก “หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม” ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) เวลา 10.00-12.00 น. จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การหักล้างข้อมูลเท็จในยุคโควิด บทเรียนจากเอเชีย Debunking Dis-infodemic in Asia” พร้อมกันนี้ ยังเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถจัดทีมเข้าร่วมได้โดยแต่ละทีมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่จำกัดคณะวิชาเรียนอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 14th, 2021, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กันยายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 30, 2021 สิงหาคม 31, 2021 กันยายน 1, 2021 กันยายน 2, 2021 กันยายน 3, 2021 กันยายน 4, 2021 กันยายน 5, 2021
กันยายน 6, 2021 กันยายน 7, 2021 กันยายน 8, 2021 กันยายน 9, 2021 กันยายน 10, 2021 กันยายน 11, 2021 กันยายน 12, 2021
กันยายน 13, 2021 กันยายน 14, 2021 กันยายน 15, 2021 กันยายน 16, 2021 กันยายน 17, 2021 กันยายน 18, 2021 กันยายน 19, 2021
กันยายน 20, 2021 กันยายน 21, 2021 กันยายน 22, 2021 กันยายน 23, 2021 กันยายน 24, 2021 กันยายน 25, 2021 กันยายน 26, 2021
กันยายน 27, 2021 กันยายน 28, 2021 กันยายน 29, 2021 กันยายน 30, 2021 ตุลาคม 1, 2021 ตุลาคม 2, 2021 ตุลาคม 3, 2021