Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานปาฐวาที 50 ปีนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 16th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

draft2

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดปาฐวาที 50 ปีนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ชุด นิเทศศาสตร์แห่งอนาคต ครั้งที่1 เรื่อง นิเทศศาสตร์แห่งอนาคต : ความท้าทายและพันธกิจต่อสังคม
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00น.
ณ หอประวัติ ชั้น 4  อาคารมงกุฎสมมติวงศ์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม-ยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่
คุณสิรินภรณ์  เทวคุปต์ 08-2182171 หรือลงทะเบียนในระบบสำรองที่นั่
ทั้งนี่้ได้แนบเอกสาร และกำหนดการมาพร้อมกันนี้

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 16th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020