Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีราชดำเนินเสวนา เรื่อง “กฎหมายควบคุมพีอาร์รัฐ”

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 22nd, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

(1)

IMG_1755 (3)

ข่าวเวทีราชดำเนินเสวนา เรื่อง กฎหมายควบคุมพีอาร์รัฐ” วันศุกร์ที่ 19 ก.ย.57  

ทีดีอาร์ไอเปิดเผยงานวิจัยงบประมาณโฆษณาหน่วยงานภาครัฐ ทุ่ม พันล้านต่อปี รัฐวิสาหกิจแชมป์พีอาร์ผ่านสื่อ พบนักการเมืองใช้เป็นช่องทางหาเสียงผ่านสื่อ ด้านองค์กรต้านคอร์รัปชั่น ทีดีอาร์ไอ สมาคมสื่อ จับมือเสนอร่างกฎหมาย ดันตั้งองค์กรใหม่ตรวจสอบงบพีอาร์ สกัดครอบงำสื่อ-ใช้งบโปร่งใส

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดเวทีราชดำเนินเสวนา เรื่อง กฎหมายควบคุมพีอาร์รัฐ” ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น นายธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการและคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมเป็นวิทยากร 

นายธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า การใช้จ่ายโฆษณาของรัฐจากการสำรวจของบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือ เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา 7,985 ้านบาท ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าโฆษณาทางการตลาด แต่งบใช้โฆษณาของรัฐได้เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งถือว่าไม่แปลก

ทั้งนี้ จำเป็นต้องให้ประชาชนรับทราบ ทว่า ประเด็นสำคัญขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า และการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนหรือสื่อมวลชนเพื่อโฆษณาของรัฐ ต้องมีการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่ใครคนหนึ่งได้ไป เพราะมันเป็นอันตรายต่อการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวที่กำลังจะออก ต้องไม่ทำให้สื่อเอกชนทำงานลำบากในการรับงานรัฐ และต้องควบคุมการใช้เงินที่ไม่คุ้มค่าใน ส่วนที่ห้ามทำ คือ ห้ามมีรูป มีชื่อ มีเสียง เกิน 30% ถือว่าไม่คุ้มค่า และรายเซ็น (ยกเว้นบางกรณี)  สิ่งที่ต้องทำ เช่น รัฐใช้งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์ ต้องมีการวางแผนและเปิดเผยต่อประชาชนทุกปี หรือบางครั้งใช้งบฉุนเฉินเพื่อโฆษณา จำเป็นต้องรายงานให้ประชาชนทราบด้วย

ติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tja.or.th/ 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 22nd, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020