Default thumbnail.Default thumbnail.

ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น ๘

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 22nd, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น  ๘

 

                    สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น ๘ ให้กับ

บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติและสัตว์ มีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมและครอบครัวนักข่าว  ในวันเสาร์ที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๗   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และรับจำนวนจำกัด  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนับสนุนโดย ซาฟารีเวิลด์ และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 

โทร  ๐๒ – ๖๖๘๙๔๒๐-๒  ๐๒ – ๒๔๓๘๖๗๓  

ww.tja.or.th

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 22nd, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020