Default thumbnail.Default thumbnail.

องค์กรวิชาชีพสื่อผสานภาควิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและตัวแทนภาคประชาสังคม ตั้งคณะทา งานสื่อเพื่อการปฏิรูป

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 21st, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

Download (20-10-57-Press-Release-คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป.pdf,PDF, 140KB)

องค์กรวิชาชีพสื่อผสานภาควิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและตัวแทนภาคประชาสังคม ตั้งคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป
(20 ต.ค.57) นายเทพชัย หย่อง เปิดเผยในฐานะ ประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปว่าวันนี้ คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้ง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และตัวแทนจากภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิรูปสื่อและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ รับรู้ข่าวสารของประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักคือ การทำให้สื่อได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากสังคม

นายเทพชัย กล่าวว่าสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความ แตกแยกทำให้สังคมตั้งคำถามต่อบทบาทและความรับผิดชอบของสื่อมากขึ้น ขณะที่การเกิดของดิจิตัลทีวีและบทบาทของสื่อใหม่ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ทำให้ภูมิทัศน์สื่อของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก การปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้กรอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จึงเป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรสื่อและส่วนอื่นๆ ของสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปเพื่อให้สื่อมีบทบาท รับใช้สังคมในกรอบจริยธรรมและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
“คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปจะศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อโดยจะรับฟังเสียงจาก ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การปฏิรูปครั้งนี้มีส่วนร่วมของสังคมมากที่สุดเป้าหมาย คือการทำให้สื่อได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากสังคม” นายเทพชัยและแสดงความหวังว่าข้อมูลและข้อเสนอของคณะทำงานฯ จะถูกนำไปประกอบการพิจารณาการปฏิรูปด้านสื่อของ สปช.”
การประชุมวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ซึ่งเป็นการรวมตัวของตัวแทนจากองค์การวิชาชีพสื่อ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งต้องการเห็นสื่อมีบทบาทปกป้องผลประโยชน์ของสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ และเคารพในหลักจริยธรรม และมีกลไกกำกับและตรวจสอบสื่อที่สังคมให้ความไว้วางใจ
ที่ประชุมวันนี้ได้แต่งตั้งในนายเทพชัย เป็นประธานคณะทำงาน และ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัศตร์มงคล เป็นเลขาธิการ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 21st, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020