Default thumbnail.Default thumbnail.

โลกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ : ‘จอกอ’

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 27th, 2014, หมวด ข่าวเด่น

googlehangout

โลกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์

โลกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ : ‘จอกอ’จักร์กฤษ เพิ่มพูล

                คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มซี พูดในวงเสวนา “วางกรอบความสัมพันธ์นักข่าว และนักโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างไร ให้เหมาะสม” บนเวทีประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน

ประเด็นที่คุณดนัยต้องการสื่อสาร คือ มนุษย์ยุคใหม่มักให้น้ำหนักเรื่องอารมณ์ ความรู้สึก มากกว่าเหตุผล และความเป็นจริง แต่ประเด็นที่ผมต้องการพูดก็คือ ในแวดวงสื่อก็มักให้น้ำหนักอารมณ์ ความรู้สึก มากกว่าเหตุผลเช่นกัน

เวทีประชุมเครือข่ายปีนี้มี 2 วัน วันแรกเป็นการปูพื้นฐานความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างสมดุลให้สื่อมีคุณภาพและอยู่รอดทางธุรกิจ การวางกรอบความสัมพันธ์ของนักข่าว นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สุดท้ายคือ การเสนอทางเลือกในการกำกับดูแลกันเองของสื่อ วันต่อมาเป็นการระดมสมอง เพื่อปฏิรูปหลักสูตร ซึ่งผมได้จุดประกายความคิดนี้ไว้ เมื่อการประชุมครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การปฏิรูปหลักสูตรเป็นความตั้งใจแต่แรกเมื่อเริ่มจัดให้มีการประชุม โดยจะปฏิรูปหลักสูตรคู่ขนานไปกับการปฏิรูปตำราด้านวารสารศาสตร์ที่หลายเล่มเกือบจะใช้การไม่ได้แล้วในบริบทสังคมวันนี้

น่าสนใจที่เมื่อมีการระดมความเห็นเรื่องการปฏิรูปหลักสูตร ปรากฏความเห็นแย้งระหว่างฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเลย เพราะการจัดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวทีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็เพื่อให้ความบาดหมางทางความคิด ความเชื่อของฝ่ายวิชาการ และวิชาชีพที่มีมานาน ได้ถูกเจือจางลงด้วยการหันหน้ามาพูดจากันด้วยเหตุด้วยผล ไม่มีอะไรที่ดีทั้งหมด หรือเลวทั้งหมดจนใช้การอะไรไม่ได้เลย สำคัญคือ เรามองเห็นทิศทางร่วมกันหรือไม่ ว่า เราจะสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม นั่นอาจเป็นส่วนน้อยที่ยังมองเห็นภาพไม่ชัด หรือไม่ได้ร่วมคิด ร่วมทำกันมา แต่ในภาพใหญ่ผมยังเชื่อมั่นว่า ด้วยวิธีการเช่นนี้ จะนำเราไปสู่การอภิวัฒน์ ปฏิรูปหลักสูตรเป็นผลสำเร็จ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ริเริ่มร่วมกับศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ราว 4 ปีก่อน จัดให้มีการระดมความเห็นระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อมองทิศทางการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆ หรือที่เราเรียกว่า อภิวัฒน์สื่อ โดยอนุมานเอาจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาการสู่ความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ หรือ Media Landscape ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ความรู้ใหม่ทางด้านการสื่อสารที่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่สถาบันการศึกษา ซึ่งผลิตบัณทิตให้แก่ตลาดแรงงานจนกระทั่งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ยังคงขาดแคลนตำราร่วมสมัย ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน “วารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนท์” เป็นตำราเล่มแรกที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพ สื่อมวลชน ที่ก่อตัวขึ้นในนาม “กลุ่มวารสารศาสตร์แห่งอนาคต”

กลุ่มวารสารศาสตร์แห่งอนาคต เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการที่ส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน และนักวิชาชีพส่วนหนึ่ง ที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า จำเป็นต้องปฏิรูปองค์ความรู้ ระบบการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์อย่างขนานใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่า ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะผลักดันความมุ่งมั่นเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ ถึงกระนั้นการก้าวไปข้างหน้าแม้เพียงหนึ่งก้าว ก็ย่อมดีกว่าการเพิกเฉย ละเลยในหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นครู

ดังนั้น ในห้วงระยะเวลาราว 4 ปีที่ผ่านมา กลุ่มวารสารศาสตร์แห่งอนาคตจึงมีกิจกรรมการจัดประชุมร่วมเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพ ในหัวข้อสำคัญๆ หมุนเวียนกันไปในแต่ละสถาบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งสุดท้ายครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คนกลุ่มหนึ่งมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าช้าหรือเร็ว ก็เรียกว่าได้ทำ จะเป็นใครที่ไหนก็ตาม เก่งกาจสามารถเพียงใดก็ตาม ถ้าเพียงคิดโต้แย้ง และยึดมั่นถือมั่นในแนวทางของตัวเองว่า เป็นหนทางรอดเพียงหนทางเดียวในโลกนี้ มิจฉาทิฐิเช่นนี้ แม้เพียงสักประโยคก็ไม่มีใครเชื่อฟัง

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 27th, 2014, หมวด ข่าวเด่น
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020