Default thumbnail.Default thumbnail.

ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 28 ปี เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

  เมื่อ: วันพฤหัส, มิถุนายน 14th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 28 ปี เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ จ.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, มิถุนายน 14th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ตุลาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 1, 2018 ตุลาคม 2, 2018 ตุลาคม 3, 2018 ตุลาคม 4, 2018 ตุลาคม 5, 2018 ตุลาคม 6, 2018 ตุลาคม 7, 2018
ตุลาคม 8, 2018 ตุลาคม 9, 2018 ตุลาคม 10, 2018 ตุลาคม 11, 2018 ตุลาคม 12, 2018 ตุลาคม 13, 2018 ตุลาคม 14, 2018
ตุลาคม 15, 2018 ตุลาคม 16, 2018 ตุลาคม 17, 2018 ตุลาคม 18, 2018 ตุลาคม 19, 2018 ตุลาคม 20, 2018 ตุลาคม 21, 2018
ตุลาคม 22, 2018 ตุลาคม 23, 2018 ตุลาคม 24, 2018 ตุลาคม 25, 2018 ตุลาคม 26, 2018 ตุลาคม 27, 2018 ตุลาคม 28, 2018
ตุลาคม 29, 2018 ตุลาคม 30, 2018 ตุลาคม 31, 2018 พฤศจิกายน 1, 2018 พฤศจิกายน 2, 2018 พฤศจิกายน 3, 2018 พฤศจิกายน 4, 2018