Default thumbnail.Default thumbnail.

ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก (Ombudsman) ได้จัดการประชุมประจำปี โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 คน ประกอบด้วย นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการจาก นสพ.ประชามติ จ.ตราด ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ กรรมการตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน นสพ.ปราการนิวส์ จ.สมุทรปราการ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ม.บูรพา และ ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กก.บริหารสภาทนายความ ภาค1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับวาระสำคัญคือ การเลือกประธานคณะกรรมการชุดใหม่ โดยที่ประชุมเลือกนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ เป็นประธาน รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย เป็นรองประธาน และดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้จัดการประชุม 2 เดือนครั้งโดยการประชุมครั้งต่อไปจะเชิญสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018
มิถุนายน 4, 2018 มิถุนายน 5, 2018 มิถุนายน 6, 2018 มิถุนายน 7, 2018 มิถุนายน 8, 2018 มิถุนายน 9, 2018 มิถุนายน 10, 2018
มิถุนายน 11, 2018 มิถุนายน 12, 2018 มิถุนายน 13, 2018 มิถุนายน 14, 2018 มิถุนายน 15, 2018 มิถุนายน 16, 2018 มิถุนายน 17, 2018
มิถุนายน 18, 2018 มิถุนายน 19, 2018 มิถุนายน 20, 2018 มิถุนายน 21, 2018 มิถุนายน 22, 2018 มิถุนายน 23, 2018 มิถุนายน 24, 2018
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018