Default thumbnail.Default thumbnail.

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และกรรมการร่วมแสดงความยินดี 22 ปี นสพ. ภาคใต้โฟกัส

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 12th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อภูมิภาค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี 22 ปี หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส โดยมีนายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สยามนครินทร์ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 12th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 26, 2018 พฤศจิกายน 27, 2018 พฤศจิกายน 28, 2018 พฤศจิกายน 29, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 ธันวาคม 1, 2018 ธันวาคม 2, 2018
ธันวาคม 3, 2018 ธันวาคม 4, 2018 ธันวาคม 5, 2018 ธันวาคม 6, 2018 ธันวาคม 7, 2018 ธันวาคม 8, 2018 ธันวาคม 9, 2018
ธันวาคม 10, 2018 ธันวาคม 11, 2018 ธันวาคม 12, 2018 ธันวาคม 13, 2018 ธันวาคม 14, 2018 ธันวาคม 15, 2018 ธันวาคม 16, 2018
ธันวาคม 17, 2018 ธันวาคม 18, 2018 ธันวาคม 19, 2018 ธันวาคม 20, 2018 ธันวาคม 21, 2018 ธันวาคม 22, 2018 ธันวาคม 23, 2018
ธันวาคม 24, 2018 ธันวาคม 25, 2018 ธันวาคม 26, 2018 ธันวาคม 27, 2018 ธันวาคม 28, 2018 ธันวาคม 29, 2018 ธันวาคม 30, 2018
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019