Default thumbnail.Default thumbnail.

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นั่งเก้าอี้ นายกสมาคมนักข่าวฯ อีกสมัย

  เมื่อ: วันจันทร์, มีนาคม 5th, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

วันนี้  (4 มีนาคม) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี โดยมีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมใหญ่เลือกนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เป็นนายกสมาคมนักข่าวฯ ต่ออีกวาระ

กรรมการประกอบด้วย นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ นางสาวกรชนก รักษาเสรี (บางกอกโพสต์)อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช (คมชัดลึก) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายปรวิทย์  เจนสมุทร (แนวหน้า) เหรัญญิก  สมาคมฯ นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) นายทะเบียน สมาคมฯ ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)      กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  นายธนพล บางยี่ขัน (โพสต์ทูเดย์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์ออนไลน์)  กรรมการฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ

 

กรรมการควบคุมจริยธรรม ประกอบด้วย นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน) นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์) นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (ลานนาโพสต์)  ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ ยืนยันถึงภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ในปีนี้คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ยังคงเกาะติดการปฏิรูปสื่ออย่างต่อเนื่องและปฏิรูปสมาคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มีนาคม 5th, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018
พฤษภาคม 7, 2018 พฤษภาคม 8, 2018 พฤษภาคม 9, 2018 พฤษภาคม 10, 2018 พฤษภาคม 11, 2018 พฤษภาคม 12, 2018 พฤษภาคม 13, 2018
พฤษภาคม 14, 2018 พฤษภาคม 15, 2018 พฤษภาคม 16, 2018 พฤษภาคม 17, 2018 พฤษภาคม 18, 2018 พฤษภาคม 19, 2018 พฤษภาคม 20, 2018
พฤษภาคม 21, 2018 พฤษภาคม 22, 2018 พฤษภาคม 23, 2018 พฤษภาคม 24, 2018 พฤษภาคม 25, 2018 พฤษภาคม 26, 2018 พฤษภาคม 27, 2018
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018