Default thumbnail.Default thumbnail.

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 7th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ โดยวิธีการสมัครผู้สนใจต้อง เขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า (A4) ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ Angsana new “ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560” ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th
http://kpi.ac.th/citizen-project2017.html

*วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) แสดงทัศนะของท่าน
ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ส่งที่ คุณวรรัตน์ ชัยชนะ
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

*ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02-141-9752)
คุณประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ (02-141-9523)

 

Download (1.0-โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์-31.08.60.pdf,PDF, 202KB)

Download (2.0-ร่างกำหนดการสัมมนา.pdf,PDF, 173KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 7th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 29, 2018 มกราคม 30, 2018 มกราคม 31, 2018 กุมภาพันธ์ 1, 2018 กุมภาพันธ์ 2, 2018 กุมภาพันธ์ 3, 2018 กุมภาพันธ์ 4, 2018
กุมภาพันธ์ 5, 2018 กุมภาพันธ์ 6, 2018 กุมภาพันธ์ 7, 2018 กุมภาพันธ์ 8, 2018 กุมภาพันธ์ 9, 2018 กุมภาพันธ์ 10, 2018 กุมภาพันธ์ 11, 2018
กุมภาพันธ์ 12, 2018 กุมภาพันธ์ 13, 2018 กุมภาพันธ์ 14, 2018 กุมภาพันธ์ 15, 2018 กุมภาพันธ์ 16, 2018 กุมภาพันธ์ 17, 2018 กุมภาพันธ์ 18, 2018
กุมภาพันธ์ 19, 2018 กุมภาพันธ์ 20, 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018 กุมภาพันธ์ 22, 2018 กุมภาพันธ์ 23, 2018 กุมภาพันธ์ 24, 2018 กุมภาพันธ์ 25, 2018
กุมภาพันธ์ 26, 2018 กุมภาพันธ์ 27, 2018 กุมภาพันธ์ 28, 2018 มีนาคม 1, 2018 มีนาคม 2, 2018 มีนาคม 3, 2018 มีนาคม 4, 2018