Default thumbnail.Default thumbnail.

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 7th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ โดยวิธีการสมัครผู้สนใจต้อง เขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า (A4) ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ Angsana new “ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560” ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th
http://kpi.ac.th/citizen-project2017.html

*วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) แสดงทัศนะของท่าน
ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ส่งที่ คุณวรรัตน์ ชัยชนะ
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

*ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02-141-9752)
คุณประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ (02-141-9523)

 

Download (1.0-โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์-31.08.60.pdf,PDF, 202KB)

Download (2.0-ร่างกำหนดการสัมมนา.pdf,PDF, 173KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 7th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018
มิถุนายน 4, 2018 มิถุนายน 5, 2018 มิถุนายน 6, 2018 มิถุนายน 7, 2018 มิถุนายน 8, 2018 มิถุนายน 9, 2018 มิถุนายน 10, 2018
มิถุนายน 11, 2018 มิถุนายน 12, 2018 มิถุนายน 13, 2018 มิถุนายน 14, 2018 มิถุนายน 15, 2018 มิถุนายน 16, 2018 มิถุนายน 17, 2018
มิถุนายน 18, 2018 มิถุนายน 19, 2018 มิถุนายน 20, 2018 มิถุนายน 21, 2018 มิถุนายน 22, 2018 มิถุนายน 23, 2018 มิถุนายน 24, 2018
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018