Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ.แสดงความยินดี 68 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 9th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 1

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 13.40 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมีนายอัศวิน ธนัครสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า ถนนเจริญกรุง

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 2

หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า เกิดขึ้นโดยสองพี่น้อง นายหู เหวิน หู่ และนายเหวิน เป้า ร่วมกันสร้างเครือข่ายหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2493 โดยเมื่อปี 2472 สองพี่น้องตระกูลหู ได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ สิงค์โปร มาเลเซีย และประเทศไทยจนเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนมีประวัติยาวนานที่สุดของไทยจนถึงปัจจุบันครบ 68 ปี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารใหม่ มีนายสดาวุธ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายทอมมี่ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริหาร และนางพรรณทิพย์ วิทูรกชกร เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือจาก “ตัวอักษรเต็ม” มาเป็น “ตัวอักษรย่อ” เพื่อให้ทันสมัยขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์จีนเป็นฉบับแรกและฉบับเดียวในเมืองไทย

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 3

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 9th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 29, 2018 มกราคม 30, 2018 มกราคม 31, 2018 กุมภาพันธ์ 1, 2018 กุมภาพันธ์ 2, 2018 กุมภาพันธ์ 3, 2018 กุมภาพันธ์ 4, 2018
กุมภาพันธ์ 5, 2018 กุมภาพันธ์ 6, 2018 กุมภาพันธ์ 7, 2018 กุมภาพันธ์ 8, 2018 กุมภาพันธ์ 9, 2018 กุมภาพันธ์ 10, 2018 กุมภาพันธ์ 11, 2018
กุมภาพันธ์ 12, 2018 กุมภาพันธ์ 13, 2018 กุมภาพันธ์ 14, 2018 กุมภาพันธ์ 15, 2018 กุมภาพันธ์ 16, 2018 กุมภาพันธ์ 17, 2018 กุมภาพันธ์ 18, 2018
กุมภาพันธ์ 19, 2018 กุมภาพันธ์ 20, 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018 กุมภาพันธ์ 22, 2018 กุมภาพันธ์ 23, 2018 กุมภาพันธ์ 24, 2018 กุมภาพันธ์ 25, 2018
กุมภาพันธ์ 26, 2018 กุมภาพันธ์ 27, 2018 กุมภาพันธ์ 28, 2018 มีนาคม 1, 2018 มีนาคม 2, 2018 มีนาคม 3, 2018 มีนาคม 4, 2018