Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ.แสดงความยินดี 68 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 9th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 1

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 13.40 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมีนายอัศวิน ธนัครสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า ถนนเจริญกรุง

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 2

หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า เกิดขึ้นโดยสองพี่น้อง นายหู เหวิน หู่ และนายเหวิน เป้า ร่วมกันสร้างเครือข่ายหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2493 โดยเมื่อปี 2472 สองพี่น้องตระกูลหู ได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ สิงค์โปร มาเลเซีย และประเทศไทยจนเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนมีประวัติยาวนานที่สุดของไทยจนถึงปัจจุบันครบ 68 ปี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารใหม่ มีนายสดาวุธ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายทอมมี่ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริหาร และนางพรรณทิพย์ วิทูรกชกร เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือจาก “ตัวอักษรเต็ม” มาเป็น “ตัวอักษรย่อ” เพื่อให้ทันสมัยขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์จีนเป็นฉบับแรกและฉบับเดียวในเมืองไทย

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 3

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 9th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
เมษายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 26, 2018 มีนาคม 27, 2018 มีนาคม 28, 2018 มีนาคม 29, 2018 มีนาคม 30, 2018 มีนาคม 31, 2018 เมษายน 1, 2018
เมษายน 2, 2018 เมษายน 3, 2018 เมษายน 4, 2018 เมษายน 5, 2018 เมษายน 6, 2018 เมษายน 7, 2018 เมษายน 8, 2018
เมษายน 9, 2018 เมษายน 10, 2018 เมษายน 11, 2018 เมษายน 12, 2018 เมษายน 13, 2018 เมษายน 14, 2018 เมษายน 15, 2018
เมษายน 16, 2018 เมษายน 17, 2018 เมษายน 18, 2018 เมษายน 19, 2018 เมษายน 20, 2018 เมษายน 21, 2018 เมษายน 22, 2018
เมษายน 23, 2018 เมษายน 24, 2018 เมษายน 25, 2018 เมษายน 26, 2018 เมษายน 27, 2018 เมษายน 28, 2018 เมษายน 29, 2018
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018