Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี นสพ.เชียงใหม่นิวส์

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

600614เชียงให่นิวส์ 26 ปี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ นสพ.ธุรกิจภาคเหนือ สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครอบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 27, 2017 พฤศจิกายน 28, 2017 พฤศจิกายน 29, 2017 พฤศจิกายน 30, 2017 ธันวาคม 1, 2017 ธันวาคม 2, 2017 ธันวาคม 3, 2017
ธันวาคม 4, 2017 ธันวาคม 5, 2017 ธันวาคม 6, 2017 ธันวาคม 7, 2017 ธันวาคม 8, 2017 ธันวาคม 9, 2017 ธันวาคม 10, 2017
ธันวาคม 11, 2017 ธันวาคม 12, 2017 ธันวาคม 13, 2017 ธันวาคม 14, 2017 ธันวาคม 15, 2017 ธันวาคม 16, 2017 ธันวาคม 17, 2017
ธันวาคม 18, 2017 ธันวาคม 19, 2017 ธันวาคม 20, 2017 ธันวาคม 21, 2017 ธันวาคม 22, 2017 ธันวาคม 23, 2017 ธันวาคม 24, 2017
ธันวาคม 25, 2017 ธันวาคม 26, 2017 ธันวาคม 27, 2017 ธันวาคม 28, 2017 ธันวาคม 29, 2017 ธันวาคม 30, 2017 ธันวาคม 31, 2017