Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี นสพ.เชียงใหม่นิวส์

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

600614เชียงให่นิวส์ 26 ปี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ นสพ.ธุรกิจภาคเหนือ สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครอบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 31, 2017 สิงหาคม 1, 2017 สิงหาคม 2, 2017 สิงหาคม 3, 2017 สิงหาคม 4, 2017 สิงหาคม 5, 2017 สิงหาคม 6, 2017
สิงหาคม 7, 2017 สิงหาคม 8, 2017 สิงหาคม 9, 2017 สิงหาคม 10, 2017 สิงหาคม 11, 2017 สิงหาคม 12, 2017 สิงหาคม 13, 2017
สิงหาคม 14, 2017 สิงหาคม 15, 2017 สิงหาคม 16, 2017 สิงหาคม 17, 2017 สิงหาคม 18, 2017 สิงหาคม 19, 2017 สิงหาคม 20, 2017
สิงหาคม 21, 2017 สิงหาคม 22, 2017 สิงหาคม 23, 2017 สิงหาคม 24, 2017 สิงหาคม 25, 2017 สิงหาคม 26, 2017 สิงหาคม 27, 2017

Category: ทั่วไปทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม 28, 2017 สิงหาคม 29, 2017 สิงหาคม 30, 2017 สิงหาคม 31, 2017 กันยายน 1, 2017 กันยายน 2, 2017 กันยายน 3, 2017