Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี นสพ.เชียงใหม่นิวส์

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

600614เชียงให่นิวส์ 26 ปี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ นสพ.ธุรกิจภาคเหนือ สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครอบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
เมษายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 26, 2018 มีนาคม 27, 2018 มีนาคม 28, 2018 มีนาคม 29, 2018 มีนาคม 30, 2018 มีนาคม 31, 2018 เมษายน 1, 2018
เมษายน 2, 2018 เมษายน 3, 2018 เมษายน 4, 2018 เมษายน 5, 2018 เมษายน 6, 2018 เมษายน 7, 2018 เมษายน 8, 2018
เมษายน 9, 2018 เมษายน 10, 2018 เมษายน 11, 2018 เมษายน 12, 2018 เมษายน 13, 2018 เมษายน 14, 2018 เมษายน 15, 2018
เมษายน 16, 2018 เมษายน 17, 2018 เมษายน 18, 2018 เมษายน 19, 2018 เมษายน 20, 2018 เมษายน 21, 2018 เมษายน 22, 2018
เมษายน 23, 2018 เมษายน 24, 2018 เมษายน 25, 2018 เมษายน 26, 2018 เมษายน 27, 2018 เมษายน 28, 2018 เมษายน 29, 2018
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018