Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี นสพ.เชียงใหม่นิวส์

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

600614เชียงให่นิวส์ 26 ปี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ นสพ.ธุรกิจภาคเหนือ สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครอบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 29, 2018 มกราคม 30, 2018 มกราคม 31, 2018 กุมภาพันธ์ 1, 2018 กุมภาพันธ์ 2, 2018 กุมภาพันธ์ 3, 2018 กุมภาพันธ์ 4, 2018
กุมภาพันธ์ 5, 2018 กุมภาพันธ์ 6, 2018 กุมภาพันธ์ 7, 2018 กุมภาพันธ์ 8, 2018 กุมภาพันธ์ 9, 2018 กุมภาพันธ์ 10, 2018 กุมภาพันธ์ 11, 2018
กุมภาพันธ์ 12, 2018 กุมภาพันธ์ 13, 2018 กุมภาพันธ์ 14, 2018 กุมภาพันธ์ 15, 2018 กุมภาพันธ์ 16, 2018 กุมภาพันธ์ 17, 2018 กุมภาพันธ์ 18, 2018
กุมภาพันธ์ 19, 2018 กุมภาพันธ์ 20, 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018 กุมภาพันธ์ 22, 2018 กุมภาพันธ์ 23, 2018 กุมภาพันธ์ 24, 2018 กุมภาพันธ์ 25, 2018
กุมภาพันธ์ 26, 2018 กุมภาพันธ์ 27, 2018 กุมภาพันธ์ 28, 2018 มีนาคม 1, 2018 มีนาคม 2, 2018 มีนาคม 3, 2018 มีนาคม 4, 2018