Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือพหุภาคี

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ Media Fun Facts จัดประชุมหารือพหุภาคี เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของแหล่งข่าว โดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคม กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ตำรวจ แพทยสภา และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 26, 2018 พฤศจิกายน 27, 2018 พฤศจิกายน 28, 2018 พฤศจิกายน 29, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 ธันวาคม 1, 2018 ธันวาคม 2, 2018
ธันวาคม 3, 2018 ธันวาคม 4, 2018 ธันวาคม 5, 2018 ธันวาคม 6, 2018 ธันวาคม 7, 2018 ธันวาคม 8, 2018 ธันวาคม 9, 2018
ธันวาคม 10, 2018 ธันวาคม 11, 2018 ธันวาคม 12, 2018 ธันวาคม 13, 2018 ธันวาคม 14, 2018 ธันวาคม 15, 2018 ธันวาคม 16, 2018
ธันวาคม 17, 2018 ธันวาคม 18, 2018 ธันวาคม 19, 2018 ธันวาคม 20, 2018 ธันวาคม 21, 2018 ธันวาคม 22, 2018 ธันวาคม 23, 2018
ธันวาคม 24, 2018 ธันวาคม 25, 2018 ธันวาคม 26, 2018 ธันวาคม 27, 2018 ธันวาคม 28, 2018 ธันวาคม 29, 2018 ธันวาคม 30, 2018
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019