Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือพหุภาคี

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ Media Fun Facts จัดประชุมหารือพหุภาคี เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของแหล่งข่าว โดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคม กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ตำรวจ แพทยสภา และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ตุลาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 1, 2018 ตุลาคม 2, 2018 ตุลาคม 3, 2018 ตุลาคม 4, 2018 ตุลาคม 5, 2018 ตุลาคม 6, 2018 ตุลาคม 7, 2018
ตุลาคม 8, 2018 ตุลาคม 9, 2018 ตุลาคม 10, 2018 ตุลาคม 11, 2018 ตุลาคม 12, 2018 ตุลาคม 13, 2018 ตุลาคม 14, 2018
ตุลาคม 15, 2018 ตุลาคม 16, 2018 ตุลาคม 17, 2018 ตุลาคม 18, 2018 ตุลาคม 19, 2018 ตุลาคม 20, 2018 ตุลาคม 21, 2018
ตุลาคม 22, 2018 ตุลาคม 23, 2018 ตุลาคม 24, 2018 ตุลาคม 25, 2018 ตุลาคม 26, 2018 ตุลาคม 27, 2018 ตุลาคม 28, 2018
ตุลาคม 29, 2018 ตุลาคม 30, 2018 ตุลาคม 31, 2018 พฤศจิกายน 1, 2018 พฤศจิกายน 2, 2018 พฤศจิกายน 3, 2018 พฤศจิกายน 4, 2018