Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือพหุภาคี

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ Media Fun Facts จัดประชุมหารือพหุภาคี เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของแหล่งข่าว โดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคม กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ตำรวจ แพทยสภา และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018
สิงหาคม 6, 2018 สิงหาคม 7, 2018 สิงหาคม 8, 2018 สิงหาคม 9, 2018 สิงหาคม 10, 2018 สิงหาคม 11, 2018 สิงหาคม 12, 2018
สิงหาคม 13, 2018 สิงหาคม 14, 2018 สิงหาคม 15, 2018 สิงหาคม 16, 2018 สิงหาคม 17, 2018 สิงหาคม 18, 2018 สิงหาคม 19, 2018
สิงหาคม 20, 2018 สิงหาคม 21, 2018 สิงหาคม 22, 2018 สิงหาคม 23, 2018 สิงหาคม 24, 2018 สิงหาคม 25, 2018 สิงหาคม 26, 2018
สิงหาคม 27, 2018 สิงหาคม 28, 2018 สิงหาคม 29, 2018 สิงหาคม 30, 2018 สิงหาคม 31, 2018 กันยายน 1, 2018 กันยายน 2, 2018