Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2560

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 27th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนางผุสดี คีตวรนาฏ เหรัญญิก นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 98 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2560 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพมพ์ไทยรัฐ

กว่าจะมาเป็น นสพ.ไทยรัฐ ในวันนี้ บุคคลสำคัญที่สุดคือ นายกำพล วัชรพล ผู้เริ่มทำ นสพ.ข่าวภาพ รายสัปดาห์เมื่อเดือน ม.ค. 2493 ขยับมาเป็นราย 3 วัน และข่าวภาพรายวันเมื่อกลางปี 2495 จนถูกคำสั่งคณะปฏิวัติสั่งปิดพร้อมฉบับอื่นๆ เมื่อ 20 ต.ค. 2501 นี่คือยุคที่ 1

นายกำพลก้าวสู่ยุคที่ 2 โดยได้ขอหัวนสพ.เสียงอ่างทอง มาออกใหม่เมื่อ 1 พ.ค. 2502 ต่อมาเจ้าของหัวเสียงอ่างทองขอหัวคืน นายกำพล จึงนำหัวนสพ.ไทยรัฐ มาตีพิมพ์เมื่อ 25 ธ.ค.2505

ก้าวสู่ยุคที่ 3 นสพ.ไทยรัฐก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง นายกำพลได้ย้ายสำนักงานจากซอยวรพงษ์ มาอยู่เลขที่1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หรือถนนวิภาวดีรังสิตในปัจจุบัน นายกำพลนำพา นสพ.ไทยรัฐ ก้าวสู่การเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีสถิติมียอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ต่อมาเมื่อปี 2531 ได้แต่งตั้งนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล เป็นผู้อำนวยการแทน และแต่งตั้งนายสราวุธ วัชรพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ นี่คือไทยรัฐยุคที่4

ก้าวต่อยุคที่ 5 นายกำพลสั่งซื้อแท่นพิมพ์ใหม่มูลค่ากว่าสามพันล้านขยายกิจการพิมพ์อย่างไม่หยุดยั้ง ในที่สุดข่าวเศร้าของชาวไทยรัฐมาถึงเมือวันที่ 21 ก.พ.2539 เวลา 01.45 น. นายกำพล วัชรพล ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ

ไทยรัฐก้าวสู่ยุคที่ 6 เมื่อตัดสินใจลงทุนธุรกิจบรอดคาสต์ แวดวงดิจิตอลทีวี ในนามไทยรัฐทีวี ควบคู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปัจจุบันมีนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล เป็นประธานกรรมการบริหาร นายสราวุธ วัชรพล เป็นบรรณาธิการบริหาร และนายสุนทร ทาซ้าย เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 27th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 26, 2018 พฤศจิกายน 27, 2018 พฤศจิกายน 28, 2018 พฤศจิกายน 29, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 ธันวาคม 1, 2018 ธันวาคม 2, 2018
ธันวาคม 3, 2018 ธันวาคม 4, 2018 ธันวาคม 5, 2018 ธันวาคม 6, 2018 ธันวาคม 7, 2018 ธันวาคม 8, 2018 ธันวาคม 9, 2018
ธันวาคม 10, 2018 ธันวาคม 11, 2018 ธันวาคม 12, 2018 ธันวาคม 13, 2018 ธันวาคม 14, 2018 ธันวาคม 15, 2018 ธันวาคม 16, 2018
ธันวาคม 17, 2018 ธันวาคม 18, 2018 ธันวาคม 19, 2018 ธันวาคม 20, 2018 ธันวาคม 21, 2018 ธันวาคม 22, 2018 ธันวาคม 23, 2018
ธันวาคม 24, 2018 ธันวาคม 25, 2018 ธันวาคม 26, 2018 ธันวาคม 27, 2018 ธันวาคม 28, 2018 ธันวาคม 29, 2018 ธันวาคม 30, 2018
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019