Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดสัมมนากำหนดแนวทางการทำงาน

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 15th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (นั่งกลาง) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภากาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร (นั่งที่ 4 จากขวา)  และดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล (นั่งที่ 4 จากซ้าย) อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ร่วมระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนการดำเนินงาน ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 15th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018