Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดสัมมนากำหนดแนวทางการทำงาน

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 15th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (นั่งกลาง) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภากาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร (นั่งที่ 4 จากขวา)  และดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล (นั่งที่ 4 จากซ้าย) อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ร่วมระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนการดำเนินงาน ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 15th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 29, 2018 ตุลาคม 30, 2018 ตุลาคม 31, 2018 พฤศจิกายน 1, 2018 พฤศจิกายน 2, 2018 พฤศจิกายน 3, 2018 พฤศจิกายน 4, 2018
พฤศจิกายน 5, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 7, 2018 พฤศจิกายน 8, 2018 พฤศจิกายน 9, 2018 พฤศจิกายน 10, 2018 พฤศจิกายน 11, 2018
พฤศจิกายน 12, 2018 พฤศจิกายน 13, 2018 พฤศจิกายน 14, 2018 พฤศจิกายน 15, 2018 พฤศจิกายน 16, 2018 พฤศจิกายน 17, 2018 พฤศจิกายน 18, 2018
พฤศจิกายน 19, 2018 พฤศจิกายน 20, 2018 พฤศจิกายน 21, 2018 พฤศจิกายน 22, 2018 พฤศจิกายน 23, 2018 พฤศจิกายน 24, 2018 พฤศจิกายน 25, 2018
พฤศจิกายน 26, 2018 พฤศจิกายน 27, 2018 พฤศจิกายน 28, 2018 พฤศจิกายน 29, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 ธันวาคม 1, 2018 ธันวาคม 2, 2018