Default thumbnail.Default thumbnail.

แสดงความยินดี กับนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 5th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และอดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 5th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018
สิงหาคม 6, 2018 สิงหาคม 7, 2018 สิงหาคม 8, 2018 สิงหาคม 9, 2018 สิงหาคม 10, 2018 สิงหาคม 11, 2018 สิงหาคม 12, 2018
สิงหาคม 13, 2018 สิงหาคม 14, 2018 สิงหาคม 15, 2018 สิงหาคม 16, 2018 สิงหาคม 17, 2018 สิงหาคม 18, 2018 สิงหาคม 19, 2018
สิงหาคม 20, 2018 สิงหาคม 21, 2018 สิงหาคม 22, 2018 สิงหาคม 23, 2018 สิงหาคม 24, 2018 สิงหาคม 25, 2018 สิงหาคม 26, 2018
สิงหาคม 27, 2018 สิงหาคม 28, 2018 สิงหาคม 29, 2018 สิงหาคม 30, 2018 สิงหาคม 31, 2018 กันยายน 1, 2018 กันยายน 2, 2018