Default thumbnail.Default thumbnail.

นศ.นำเสนอผลการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 3rd, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

144389

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 16.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวปิดการนำเสนอผลการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 3rd, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 26, 2017 มิถุนายน 27, 2017 มิถุนายน 28, 2017 มิถุนายน 29, 2017 มิถุนายน 30, 2017

Category: วันก่อตั้ง11:00 am: ครบรอบ 43 ปี นสพ.ซิงจงเอี๋ยน

11:00 am: ครบรอบ 43 ปี นสพ.ซิงจงเอี๋ยน
กรกฎาคม 1, 2017 กรกฎาคม 2, 2017
กรกฎาคม 3, 2017

Category: วันก่อตั้งทั้งวัน: 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ทั้งวัน: 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
กรกฎาคม 4, 2017

Category: วันก่อตั้งทั้งวัน: ครบรอบ 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ทั้งวัน: ครบรอบ 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
กรกฎาคม 5, 2017 กรกฎาคม 6, 2017 กรกฎาคม 7, 2017 กรกฎาคม 8, 2017 กรกฎาคม 9, 2017
กรกฎาคม 10, 2017 กรกฎาคม 11, 2017 กรกฎาคม 12, 2017 กรกฎาคม 13, 2017 กรกฎาคม 14, 2017 กรกฎาคม 15, 2017 กรกฎาคม 16, 2017
กรกฎาคม 17, 2017 กรกฎาคม 18, 2017

Category: วันก่อตั้งทั้งวัน: ครบรอบ 62 ปี นสพ.สากล

ทั้งวัน: ครบรอบ 62 ปี นสพ.สากล
กรกฎาคม 19, 2017 กรกฎาคม 20, 2017 กรกฎาคม 21, 2017 กรกฎาคม 22, 2017 กรกฎาคม 23, 2017
กรกฎาคม 24, 2017 กรกฎาคม 25, 2017 กรกฎาคม 26, 2017 กรกฎาคม 27, 2017 กรกฎาคม 28, 2017 กรกฎาคม 29, 2017 กรกฎาคม 30, 2017
กรกฎาคม 31, 2017 สิงหาคม 1, 2017 สิงหาคม 2, 2017 สิงหาคม 3, 2017 สิงหาคม 4, 2017 สิงหาคม 5, 2017 สิงหาคม 6, 2017