Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต้องคำนึงถึงความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิต

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 11th, 2018, หมวด highlight, ข่าวเด่น

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2561 คณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก เพื่อขอความร่วมมือองค์กรสมาชิก และเพื่อสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ระมัดระวังการนำเสนอข่าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวการเสียชีวิตของ “น้องอิน”       น.ส.ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี อายุ 20 ปี อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง ที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์เสียหลักตกข้างทางชนกับต้นไม้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการพาดหัวข่าวในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้ว่าผู้ตกเป็นข่าวจะเสียชีวิตไปแล้ว

การนำเสนอข่าว และพาดหัวข่าวในลักษณะดังกล่าว ยังเป็นการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 หมวดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม

คณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิก และเพื่อนสื่อมวลชนร่วมวิชาชีพทุกแขนง โปรดใช้ความระมัดระวังในการได้มา และการนำเสนอข่าว โดยคำนึงถึงความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิต รวมถึงหลีกเลี่ยงการเสนอข่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 11th, 2018, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018