Default thumbnail.Default thumbnail.

สรุปผลการประชุมสภาการฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 3/2561

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 11th, 2018, หมวด highlight, ข่าวเด่น

         

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติจัดงานครบรอบ 21 ปี วันที่ 4 ก.ค. 2561 ที่อาคารสมาคมนักข่าวฯ พร้อมจัดรดน้ำดำหัวกรรมการอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้จัดการประชุมคณะกรรมการ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการยกร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรมฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างเพื่อนำเสนอกฤษฎีกา โดยหลักการยังคงยึดแนวทางการกำกับดูแลกันเองของวงการสื่อ

สำหรับการจัดงานครบรอบ 21 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ก.ค. 2561 ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการรับผิดชอบ เนื่องจากคณะอนุเลขาฯ มีตัวแทนจากทุกฝ่ายงานร่วมอยู่ในอนุเลขาฯ ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัว

สำหรับสถานที่ จะจัดขึ้นที่ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยจะมีทั้งการจัดเสวนา และเปิดเวที อภิปราย ซึ่งประเด็นที่จะนำเสนอในปีนี้ ได้เปิดให้คณะกรรมการเสนอ หัวข้ออย่างหลากหลาย โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานไปหาข้อสรุปอีกครั้ง

ในการประชุมครั้งนี้ ยังรับทราบแผนงานต่างๆ ของคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย อาทิ คณะกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์  พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะจัดประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานของคณะกรรมการสมัยที่ 9 ในวันที่ 12 – 13 พ.ค. 2561 ณ จังหวัดชลบุรี และที่ประชุมได้เห็นชอบในการเข้าร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะผู้บริหารระดับสูง บมจ.ซีพีออลล์

ซึ่งในระยะต่อไป ก็มีแผนที่จะไปร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารในองค์กรอื่นๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย  สภาหอการค้าไทย  ฯลฯ  เพื่อนำข้อเสนอแนะ จากการแลกเปลี่ยน มาพัฒนางานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้เกิดประโยชน์ ยิ่งขึ้น

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้นำคณะกรรมการ รดน้ำดำหัวกรรมการอาวุโส มีนายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ นายไพสันติ์ พรหมน้อย นายสวิชย์ บำรุงสุข นายวิทิต ลีนุตพงษ์ นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ และนางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย…

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 11th, 2018, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
เมษายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 26, 2018 มีนาคม 27, 2018 มีนาคม 28, 2018 มีนาคม 29, 2018 มีนาคม 30, 2018 มีนาคม 31, 2018 เมษายน 1, 2018
เมษายน 2, 2018 เมษายน 3, 2018 เมษายน 4, 2018 เมษายน 5, 2018 เมษายน 6, 2018 เมษายน 7, 2018 เมษายน 8, 2018
เมษายน 9, 2018 เมษายน 10, 2018 เมษายน 11, 2018 เมษายน 12, 2018 เมษายน 13, 2018 เมษายน 14, 2018 เมษายน 15, 2018
เมษายน 16, 2018 เมษายน 17, 2018 เมษายน 18, 2018 เมษายน 19, 2018 เมษายน 20, 2018 เมษายน 21, 2018 เมษายน 22, 2018
เมษายน 23, 2018 เมษายน 24, 2018 เมษายน 25, 2018 เมษายน 26, 2018 เมษายน 27, 2018 เมษายน 28, 2018 เมษายน 29, 2018
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018