Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อทำงานเชิงรุกรับ 4.0

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 11th, 2018, หมวด highlight, ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มีการประชุมคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สมัยที่ 9 นัดแรก โดยมี นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง       ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ เป็นรองประธานฯ และนางพลินี เสริมสินสิริ เป็น เลขา

ในการประชุมนัดแรก มีการสรุปถึงแผนงานที่ผ่านมา การกำหนดแนวทางและเป้าหมายการทำงาน และงบประมาณ รวมถึงการพิจารณาโครงการที่สืบเนื่องมาจากคณะทำงานฯ สมัยที่ 8

นอกจากนี้คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสมัยที่ 9 มีมติพิจารณาเรื่องเร่งด่วนคือการออกจดหมายเปิดผนึก ถึงสื่อทุกแขนง กรณีการนำเสนอ ข่าวการเสียชีวิตของ “น้องอิน” ในประเด็น การไม่เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของสื่อในการนำเสนอข่าว

ดังนั้นเพื่อให้สื่อหยุดการนำเสนอข่าวในประเด็นที่ไม่เหมาะสม จึงมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการจริยธรรมกรณีเร่งด่วน เพื่อเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ยังได้หารือถึงแผนงานการทำงานเชิงรุก  การกำกับดูแล  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสื่อ หากได้รับผลกระทบ สามารถมาใช้ช่องทาง ที่มีอยู่เป็นที่พึ่งได้ โดยประเด็นหนึ่งที่มีการหารือคือการจัดสานเสวนา อย่างเป็นกันเองระหว่าง เว็บไซต์ข่าว ที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่  กับสื่อสิ่งพิมพ์   เพื่อเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะพร้อมต่อยอดในระยะยาว

ส่วนเรื่องการจัดทำแอพพลิเคชั่น คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ  เบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่า น่าจะใช้ช่องทางที่มีอยู่ อาทิ เว็บเพจ ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ มากขึ้น และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค และสังคมให้กว้างขวาง

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงวิชาการฯ ที่ประชุม ยังไม่มีมติใดๆ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการมาก่อนหน้าแล้ว ต้องพิจารณาในประเด็นที่ต่าง หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากขึ้น…

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 11th, 2018, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
เมษายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 26, 2018 มีนาคม 27, 2018 มีนาคม 28, 2018 มีนาคม 29, 2018 มีนาคม 30, 2018 มีนาคม 31, 2018 เมษายน 1, 2018
เมษายน 2, 2018 เมษายน 3, 2018 เมษายน 4, 2018 เมษายน 5, 2018 เมษายน 6, 2018 เมษายน 7, 2018 เมษายน 8, 2018
เมษายน 9, 2018 เมษายน 10, 2018 เมษายน 11, 2018 เมษายน 12, 2018 เมษายน 13, 2018 เมษายน 14, 2018 เมษายน 15, 2018
เมษายน 16, 2018 เมษายน 17, 2018 เมษายน 18, 2018 เมษายน 19, 2018 เมษายน 20, 2018 เมษายน 21, 2018 เมษายน 22, 2018
เมษายน 23, 2018 เมษายน 24, 2018 เมษายน 25, 2018 เมษายน 26, 2018 เมษายน 27, 2018 เมษายน 28, 2018 เมษายน 29, 2018
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018