Default thumbnail.Default thumbnail.

แสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี นสพ.เดลินิวส์

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 28th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.20 น. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนที่ 1 พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ เหรัญญิก และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมีนายประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต

 

นสพ.เดลินิวส์ ออกฉบับปฐมฤกษ์ในชื่อ แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2507 จำนวน 16 หน้า ราคา 1 บาท มีนายแสง เหตระกูล เป็นเจ้าของและผู้อำนวยการ นายประพันธ์ เหตระกูล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายสนิท เอกชัย เป็นหัวหน้ากองในนามบริษัท ประชุมช่าง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี่พระยาการพิมพ์ และหัวนสพ.แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เป็นหัวเดลินิวส์อย่างเดียวเมื่อ 4 มกราคม 2522

ปัจจุบันมีนายประชา เหตระกูล เป็นบรรณาธิการบริหาร นายอภิชัย รุ่งเรืองกุล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 28th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018