Default thumbnail.Default thumbnail.

แสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี นสพ.ลานนาโพสต์

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 28th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เจ้าของ และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ นสพ.ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง

หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ก่อตั้งและวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 โดยมีนายสุรศักดิ์ ภักดี อดีตเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าของ ซึ่งได้ยึดมั่นในหลักการทำหนังสือพิมพ์ที่ “พูดความจริง” โดยเน้นนำเสนอข่าวหนัก(Hard News) ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านมากกว่ามุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข่าวคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระก็เป็นสื่อ “ทางเลือก” สำหรับชาวลำปางที่ต้องการข่าวสารแสดงถึงภูมิปัญญาคนท้องถิ่นได้

ปัจจุบันนสพ.ลานนาโพสต์ ดำเนินกิจการมาครบ 22 ปี โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เป็นเจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล เป็นบรรณาธิการ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 28th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
เมษายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 26, 2018 มีนาคม 27, 2018 มีนาคม 28, 2018 มีนาคม 29, 2018 มีนาคม 30, 2018 มีนาคม 31, 2018 เมษายน 1, 2018
เมษายน 2, 2018 เมษายน 3, 2018 เมษายน 4, 2018 เมษายน 5, 2018 เมษายน 6, 2018 เมษายน 7, 2018 เมษายน 8, 2018
เมษายน 9, 2018 เมษายน 10, 2018 เมษายน 11, 2018 เมษายน 12, 2018 เมษายน 13, 2018 เมษายน 14, 2018 เมษายน 15, 2018
เมษายน 16, 2018 เมษายน 17, 2018 เมษายน 18, 2018 เมษายน 19, 2018 เมษายน 20, 2018 เมษายน 21, 2018 เมษายน 22, 2018
เมษายน 23, 2018 เมษายน 24, 2018 เมษายน 25, 2018 เมษายน 26, 2018 เมษายน 27, 2018 เมษายน 28, 2018 เมษายน 29, 2018
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018