Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ กรรมการ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ และนายสุประวัติ ศริลักษณ์ คณะทำงานวารสารจดหมายเหตุ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต ผู้อำนวยการ และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 26, 2018 พฤศจิกายน 27, 2018 พฤศจิกายน 28, 2018 พฤศจิกายน 29, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 ธันวาคม 1, 2018 ธันวาคม 2, 2018
ธันวาคม 3, 2018 ธันวาคม 4, 2018 ธันวาคม 5, 2018 ธันวาคม 6, 2018 ธันวาคม 7, 2018 ธันวาคม 8, 2018 ธันวาคม 9, 2018
ธันวาคม 10, 2018 ธันวาคม 11, 2018 ธันวาคม 12, 2018 ธันวาคม 13, 2018 ธันวาคม 14, 2018 ธันวาคม 15, 2018 ธันวาคม 16, 2018
ธันวาคม 17, 2018 ธันวาคม 18, 2018 ธันวาคม 19, 2018 ธันวาคม 20, 2018 ธันวาคม 21, 2018 ธันวาคม 22, 2018 ธันวาคม 23, 2018
ธันวาคม 24, 2018 ธันวาคม 25, 2018 ธันวาคม 26, 2018 ธันวาคม 27, 2018 ธันวาคม 28, 2018 ธันวาคม 29, 2018 ธันวาคม 30, 2018
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019