Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ กรรมการ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ และนายสุประวัติ ศริลักษณ์ คณะทำงานวารสารจดหมายเหตุ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต ผู้อำนวยการ และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018