Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ กรรมการ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ และนายสุประวัติ ศริลักษณ์ คณะทำงานวารสารจดหมายเหตุ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต ผู้อำนวยการ และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
เมษายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 26, 2018 มีนาคม 27, 2018 มีนาคม 28, 2018 มีนาคม 29, 2018 มีนาคม 30, 2018 มีนาคม 31, 2018 เมษายน 1, 2018
เมษายน 2, 2018 เมษายน 3, 2018 เมษายน 4, 2018 เมษายน 5, 2018 เมษายน 6, 2018 เมษายน 7, 2018 เมษายน 8, 2018
เมษายน 9, 2018 เมษายน 10, 2018 เมษายน 11, 2018 เมษายน 12, 2018 เมษายน 13, 2018 เมษายน 14, 2018 เมษายน 15, 2018
เมษายน 16, 2018 เมษายน 17, 2018 เมษายน 18, 2018 เมษายน 19, 2018 เมษายน 20, 2018 เมษายน 21, 2018 เมษายน 22, 2018
เมษายน 23, 2018 เมษายน 24, 2018 เมษายน 25, 2018 เมษายน 26, 2018 เมษายน 27, 2018 เมษายน 28, 2018 เมษายน 29, 2018
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018