สภาการนสพ.ประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการทำข่าวในประเทศต่างประเทศ และการรับของขวัญ ของรางวัล สิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว

 

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2560 ที่ประชุมมีมติรับรองแนวปฏิบัติ เรื่องการไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ และเรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว ฉบับปรับปรุงใหม่

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า เดิมสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีแนวปฏิบัติ 2 เรื่องนี้อยู่แล้ว โดยใช้มาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางเรื่องก็ไม่ครอบคลุมสถานการณ์ในปัจจุบันอีกต่อไป จึงมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมแก้ไขใหม่ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากบริษัทเอกชน และสื่อมวลชนจนแล้วเสร็จ

ประเด็นหลัก ในแนวปฏิบัติเรื่องการไปทำข่าวในประเทศฯ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ คือผู้ปฏิบัติงานข่าวจะต้องไม่รับ และ/หรือเรียกร้อง ค่าตอบแทน หรือสิ่งมีค่าอื่นใดจากองค์กรที่ได้ออกค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางให้อยู่แล้ว นอกจากนี้จะต้องไม่นำเรื่องการรับเชิญไปทำข่าวฯ มาเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน แต่ต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวด้วย

นายชวรงค์ กล่าวอีกว่า ข้อควรปฏิบัติของสื่อมวลชน เรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว จะต้องไม่รับ และ/หรือเรียกร้องของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ซึ่งครอบคลุมการจัดงานของภาครัฐและเอกชนในทุกโอกาส เช่น งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน การเปิดตัวสินค้าใหม่ และงานแถลงข่าวต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมกำลังแก้ไขแนวปฏิบัติเรื่องอื่นๆ ที่ใช้มานานแล้ว เช่น แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ในหนังสือพิมพ์ การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ ฯลฯ เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560

สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ

แนวปฏิบัติเรื่องการไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ-ปี-60-1.pdf (520 downloads )

แนวปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ-ของรางวัล-และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว-ปี-60-1-1.pdf (402 downloads )