ขอเชิญส่งผลงานข่าว – ภาพข่าว – ข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดข่าว   ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุลของมูลนิธิอิศรา  อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินให้รางวัลเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญหนังสือพิมพ์ หรือ นักข่าวในสังกัดกองบรรณาธิการของท่าน ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดตามลิ้งด้านล่าง

Download (ประกาศเชิญส่งผลงานเข้าประกวด2561.pdf,PDF, Unknown)