ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 48 ปี เนชั่น กรุ๊ป

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 48 ปี เนชั่น กรุ๊ป โดยมีนายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562