สภาการ นสพ. แสดงความยินดี 25 ปี นสพ.สยามธุรกิจ

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี นสพ. สยามธุรกิจ โดยมีนางวัชราภรณ์ เวชกุล รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ. สยามธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562