แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี นสพ.ภาคใต้โฟกัส

นางสาวพัชรี เกิดพรม เจ้าของ นสพ.ส่องใต้นิวส์ จ.สตูล ในฐานะสมาชิก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นผู้แทนมอบดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 26 ปี นสพ.ภาคใต้โฟกัส โดยมีนายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการ นสพ. ภาคใต้โฟกัส เป็น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2566 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา