สรุปเรื่องร้องเรียน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2558

สรุปเรื่องร้องเรียน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 ปี 2558

 

เรื่องที่              1/2558

วันที่รับหนังสือ  5 กุมภาพันธ์  2558

ผู้ร้องเรียน      กรรมการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา

ผู้ถูกร้องเรียน  หนังสือพิมพ์แนวหน้าและผู้จัดการออนไลน์

เรื่อง               หนังสือพิมพ์เสนอข่าวให้ร้ายวิชาชีพทนายความสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน

ผู้อ่าน

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ หยิบยกกรณีสภาทนายความออกแถลงการณ์เรื่อง “เมื่อประชาชนหมดสิทธิ์อุทธรณ์/ฎีกาคดีต่อศาลฎีกาในคดีแพ่งและคดีอาญา (ยาเสพติด) กับข่าวที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรมของสื่อสิ่งพิมพ์” ซึ่งระบุว่าหนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวให้ร้ายวิชาชีพทนายความสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนผู้อ่าน

มติ      ให้ส่งเรื่องให้ นสพ.แนวหน้าและผู้จัดการออนไลน์ ทราบ

…………………………………

เรื่องที่              2/2558

วันที่รับหนังสือ          19 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ร้องเรียน      บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1996) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถูกร้องเรียน  หนังสือพิมพ์เครือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรื่อง    ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้สอบสวนจริยธรรม นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26 ก.ค.- 1 ส.ค.57

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1996) จำกัด (มหาชน) ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้สอบสวนจริยธรรม นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26 ก.ค.-1 ส.ค.57

มติ       ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจากข้อพิพาททุกประเด็นที่ผู้ร้องอ้างมา ปัจจุบันเป็นข้อฟ้องร้องต่อศาลแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดต่อศาล จึงไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาได้ ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ.2546 ครั้งที่สอง พ.ศ.2548 ข้อ 20 (1)

…………………………………