องค์กรสมาชิกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น


หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ

144 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

โทร. 037-349-772

อีเมล kreattibhum50@gmail.com


หนังสือพิมพ์ข่าวนคร

1350/14 หมู่10 ต.นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร. 085 050 6656

luck007z@gmail.com 


หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน

เลขที่ 779/21-23 ซอยจิตรประชา ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 044-256-965 ถึง 6

อีเมล info@koratdaily.com


หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน

199/49 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ซอย 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 053-226-252 ถึง 4, 053-226-256

อีเมล editor@thainews70.com


หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด

87/22 ม.หัชฬลีวิวล์ ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทร. 081-384-5183

อีเมล jakkrit.trat@gmail.com, trattv@gmail.com


หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดพิษณุโลก

834/75 – 76 ซอย บ.ข.ส. ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 055-244-244

อีเมล prachamati.s@gmail.com


หนังสือพิมพ์ปราการนิวส์

อาคารศาลาประชาคม ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270

คุณคเณศ โทร. 0813563304
คุณพรฤดี โทร. 0891991515

อีเมล prakannews@gmail.com


หนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์

339/5 หมู่บ้านหน้าค่าย 3 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

คุณบรรหาร โทร. 081-887-6199

อีเมล phetchaboonpost@hotmail.com


หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

1120 หมู่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

โทร. 032424310, 032-474-877 ถึง 8

อีเมล saksit1952@gmail.com


หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

3 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 24 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074-368-522 ถึง 3

อีเมล paktaifocus@gmail.com


หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน

เลขที่ 233/1 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

คุณอำนาจ โทร. 096-648-3960

อีเมล phaknua56@gmail.com


หนังสือพิมพ์สมิหลา ไทม์

41 ถนนคลองเรียน 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074-356-805

อีเมล samilatimes@yahoo.com


หนังสือพิมพ์สมุทรปราการโพสต์

276/271 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

คุณวิบูลย์ โทร. 086-995-9575

อีเมล wiboon_news@hotmail.com


หนังสือพิม์สี่ทิศ

15 ซ.7 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-711-715

อีเมล ok4chanal@hotmail.com


หนังสือพิมพ์เสรีราษฎ์

153/37 ซอยประตูขาว 2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   

โทร. 081-272-8436

อีเมล siwa707@hotmail.com


หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน

จำกัด 1/25  ถ.เทพกระษัตรี  ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000

โทร. 076-212-949,076-222-780,076-212-751

อีเมล siangtai@hotmail.com


หนังสือพิมพ์เสียงเสรี

599 56/5 หมู่ 10  ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก  63000

โทร. 055 880 219

อีเมล tim_bua@hotmail.com


หนังสือพิมพ์ส่องใต้

714 หมู่ 7 ซอยคลองขุด 25 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทร. 081 959 5403

อีเมล 222satun@gmail.com