ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดีครบรอบ 4 ปี เดอะ สตอรี่ ไทยแลนด์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ และนางสาวรัชฎา ปสันตา อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 4 ปี สำนักข่าว เดอะ สตอรี่ ไทยแลนด์ โดยมี นางสาวอศินา พรวศิน บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ So/Bangkok Hotel เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2567