สภาการสื่อมวลชนฯ หยิบยกหารือด้วยความห่วงใย กรณีความสับสนนิยาม สว. สายสื่อ

สภาการสื่อมวลชนฯ หยิบยกกรณีความสับสนนิยาม สว. สายสื่อ มาหารือ เตรียมนัดประชุมกับ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ ขณะเดียวกันเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง (ประเภทก่อตั้ง) 16 ก.ค.นี้ ส่วนการจัดงานครบรอบ 27 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สำเร็จตามเป้าหมาย และเตรียมจัดในภูมิภาคที่หาดใหญ่ 9-10 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 ว่า ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ กรรมการประเภทก่อตั้ง พ้นจากการเป็นพนักงานของเดอะเนชั่น ทำให้สิ้นสุดความเป็นกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยได้เห็นชอบรายชื่อ คณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง (ประเภทก่อตั้ง) มีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กรรมการประกอบด้วยนายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและนายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติขั้นตอนการสรรหาแทนกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 ที่ว่างลง (สมาชิกก่อตั้ง กลุ่มดิจิทัล) ในวันนี้จะส่งจดหมายเชิญองค์กรสมาชิกก่อตั้ง (กลุ่มดิจิทัล) ให้ส่งผู้แทนลงสรรหาแทนกรรมการที่ว่างลง และวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นวันสรรหา 

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้หยิบยกกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่มีประเด็นปรากฎในสื่อและสังคมทั่วไปถึงคุณสมบัติผู้สมัครซึ่งได้รับเลือกในกลุ่มสื่อมวลชน ว่าเป็นสื่อมวลชนหรือไม่ โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และเห็นตรงกันเป็นข้อห่วงใยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. กำหนดคุณสมบัติของสื่อมวลชนไว้กว้างมาก เปิดช่องให้คนที่ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนตามนิยามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หรือสื่อมวลชนตามความเข้าใจทั่วไป ซึ่งประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ว่าควรดำเนินการอย่างไร อาจเป็นการออกแถลงการณ์ หรือจัดเวทีเสวนา หรือตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา สายสื่อมวลชน ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์วิชาชีพสื่อมวลชนหรือไม่ต่อไป  

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบผลการจัดงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ในส่วนภูมิภาคนั้นจะจัดระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม ที่ห้างไดอาน่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และรับทราบการดำเนินโครงการ“เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” รุ่นที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเปิดโครงการได้เร็วๆ นี้.