ตัวแทนคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการและประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

unnamed

 

ตัวแทนคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการและประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ชะลอการเสนอร่างพรบ. คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ และร่าง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

Download (1.pdf,PDF, Unknown)

Download (2.pdf,PDF, Unknown)