ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ปฏิรูปเลือกตั้ง…ถอยหลังหรือเดินหน้า” วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

“ปฏิรูปเลือกตั้ง…ถอยหลังหรือเดินหน้า”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ศ.ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

-รศ. สมชัย  ศรีสุทธิยากร

กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง

-นายสามารถ แก้วมีชัย

          อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

-นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์

          รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

-นายนิกร จำนง

          ที่ปรึกษา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา

ดำเนินรายการโดย

-นายบัญชา แข็งขัน ผู้ช่วย บรรณาธิการ การเมือง เนชั่นทีวี

ประเด็น

-การเลือกตั้ง ส.ส.ในระบบสัดส่วน ทำให้ได้ผู้แทนตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างไร?

-ความพร้อมของประชาชนการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบ Open List

-กจต.กับการจัดการเลือกตั้ง หลังมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

-เมื่อ กกต. ไม่มีอำนาจให้ใบแดง

-รัฐธรรมนูญใหม่มีกลไกการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งหรือไม่

-การเลือกตั้ง ส.ว. ทางอ้อม

Download (กำหนดการราชดำเนินเสวนา-หัวข้อปฏิรูปการเลือกตั้ง.docx,DOCX, Unknown)