ฝ่ายสิทธิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอให้ บอร์ด กสท. ทบทวนมติ ถอนใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์ พีซ ทีวี (PEACE TV)

ฝ่ายสิทธิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ขอให้ บอร์ด กสท. ทบทวนมติ
ถอนใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์ พีซ ทีวี (PEACE TV)

อุปนายกฝ่ายสิทธิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ขอให้บอร์ด กสท.ทบทวนมติถอนใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์ พีซ ทีวี (PEACE TV) มองเป็นการลงโทษที่หนักเกินไป และขอให้ พีซ ทีวี(PEACE TV) ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วย

นายสุปัน รักเชื้อ อุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรียกร้องให้ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ ทบทวนมติสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ พีซ ทีวี (PEACE TV) เพราะน่าจะเป็นการใช้อำนาจที่ผิดขั้นตอน เพราะแม้การออกอากาศของพีซ ทีวี จะมีปัญหามาหลายครั้ง และถูกทาง กสท. มีขั้นตอนลงโทษมาโดยตลอด แต่ ในกระบวนการลงโทษยังมีมาตรา ๓๗  พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2550 ของ กสทช. ดังนั้น ทาง กสท. ควรจะยึดการดำเนินการตามขั้นตอนให้ชัด มิฉะนั้น ทาง กสท. เองจะโดนตั้งคำถามว่าเลือกปฏิบัติหรือไม่

“ส่วนสถานีโทรทัศน์ พีซ ทีวี(PEACE TV)  เองก็ต้องตระหนักว่า แม้สื่อจะมีเสรีภาพแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อเสรีภาพที่แสดงออกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังต้องการความเข้าใจที่จะนำไปสู่การปฏิรูป และปรองดอง”

 

อุุปสิทธิ TBJA กรณี PEACE TV - 28-4-58

Download (อุุปสิทธิ-TBJA-กรณี-PEACE-TV-28-4-58.pdf,PDF, Unknown)