สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 58 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน

เกียฮั้วตงง้วน

เมื่อวันที่5มิย.2558 เวลา 13.19น. คุณสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งหนังสือพิมพ์เกียฮั้ว ตงง้วนรายวัน (ศิรินคร) โดยมีคุณสุรเดช กรกิตติชัย (กิมเซี้ย) ผู้อำนวยการ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์เกียฮั้ว ตงง้วนรายวัน (ศิรินคร)