สภาการนสพ.ฯ แสดงความยินดี24ปี เชียงใหม่นิวส์

14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_02

วันที่14มิถุนายน2558 เวลา10.00น.  นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการนสพ.แห่งชาติ ชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ สวิช บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ฯ บุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีกับ สราวุฒิ แซ่เตียว ผอ.นสพ.เชียงใหม่นิวส์ ก้าวสู่ปีที่25 ณ. สำนักงานถนนราชเชียงแสน จ.เชียงใหม่

•นสพ.เชียงใหม่นิวส์ เปลี่ยนหัวมาจาก นสพ.เชียงใหม่รายวัน ของนายเศวต เวียนทอง จากสำนักงานถนนท่าแพ  ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ถนนราชเชียงแสนในปัจจุบันในนาม บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด บริหารงานโดยนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว  เป็นผู้อำนวยการ นายสันทัด ศักดิ์สูง เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายกิติ ภารดี เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ โดยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันในส่วนภูมิภาค1ใน3ฉบับของประเทศไทย ต่อจากไทยนิวส์กับเสียงใต้ จ.ภูเก็ต สำหรับ นสพ.เชียงใหม่นิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์หัวสี 24หน้า จำหน่ายในกลุ่มภาคเหนือ ราคา5บาท

14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์ 14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_03 14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_04 14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_05