สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 41 ปี นสพ.ซิงจงเอี๋ยน


157624

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.50 น. นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ฯ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน โดยมีนายชาญศักดิ์ หิรัญสินสุนทร ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้รับมอบ

157622

 

ประวัตืหนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน

หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยนรายวัน เดิมชื่อหนังสือพิมพ์ตงง้วน ก่อตั้งเมื่อปี 1938 โดยผู้นำสังคมจีน เช่น นายอื้อจื๋อเหลี่ยง บิดานายอุเทน เตชะไพบูลย์ ตระกูลเอี่ยมสุรีย์ ตระกูลเศรษฐภักดี วัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น แต่หลังจากเปิดเพียงปีกว่ารัฐบาลไทยก็สั่งปิดหนังสือพิมพ์จีนทั้งหมด

ปี 1974 เดือนมิถุนายน ก่อนมีการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน นายลี่ คี่ ย้ง ได้รับอนุญาตให้ออกหนังสือพิมพ์ ”ซิงจงเอี๋ยน” ปัจจุบันมีนางผุสดี คีตวรนาฎ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายสุเทพ ศุภภัทรานนท์     เป็นกรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน ยึดอุดมการณ์เป็นกลางในการเสนอข่าวและบทวิจารณ์ เป็นหนังสือพิมพ์จีนฉบับบเดียวที่มีบทวิจารณ์การเมืองไทย และสังคมจีนในเมืองไทยมากที่สุด