สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 22 ปี นสพ.เอเซียนิวส์ไทม์

157615

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 11.20 น. นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิช บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ฯ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์เอเซียนิวส์ไทม์ โดยมีนางนฤมล เหล่าวงศ์วิลาวัณย์ ฝ่ายโฆษณา และนางนภัสสร มาสอน ฝ่ายจัดจำหน่าย เป็นผู้รับมอบ

157614

ประวัติหนังสือพิมพ์เอเซียนิวส์ไทม์

หนังสือพิมพ์จีนรายวัน เอเซียนิวส์ไทม์ เกิดจากการรวมตัวกันของนายประพันธ์ สันธยาติ และกลุ่มเพื่อน โดยใช้ชื่อว่า หนังสือพิมพ์เอเซียนิวส์ไทม์ มีความหมายว่า ทั่วทวีปเอเชียมีข่าวสาร ตรง ฉับไว ทันเหตุการณ์ หลังจากนั้นได้เชิญนักธุรกิจชั้นนำชาวจีนในประเทศไทยร่วมลงทุน

เริ่มพิมพ์ครั้งแรกปลายปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ เพราะต้องการให้คนไทยเชื้อสายจีนได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาสาระดีๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

เป้าหมายสุดท้ายของการทำหนังสือพิมพ์ คือ การทำหนังสือพิมพ์โดยยึดมั่นในกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ปัจจุบันมีนายสุจินต์ จินตนา (ก๊วยจิ้น) เป็นกรรมการ นายประพันธ์ สันธยาติ (ตั่งเจ๊กเพ้ง) เป็นผู้จัดการฝ่ายบริหาร นายบุญสม เจริญวรเกียรติ (โจวมี่) เป็นบรรณาธิการจีน นายพรชัย สุเทพารักษ์ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

279