สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 26 ปี ก้าวสู่ปีที่ 27 นสพ.นครเชียงราย

4107

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และ นายสมนึก   จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 27 ปี หนังสือพิมพ์นครเชียงราย โดยมีนายอัญเชิญ ก บัวเกษร ผู้อำนวยการและเจ้าของหนังสือพิมพ์นครเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนธารทิพย์ จ.เชียงราย

4115

“นสพ.นครเชียงราย”
หนังสือพิมพ์นครเชียงราย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2532 จากกลุ่มนักหนังสือพิมพ์กลุ่มหนึ่งที่มีอุดมการณ์ประสบการณ์ด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนจากหนังสือพิมพ์ส่วนกลางหลายฉบับ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบของการทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐานเข้าสู่ระบบสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มองเห็นปัญหาการพัฒนาความเจริญของบ้านเมืองและของสังคมในทุกๆด้าน จึงก่อให้เกิดหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบฉบับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอดีต ปัจจุบันมีคุณอัญเชิญ ก บัวเกษร เป็นผู้อำนวยการ และ เจ้าของ นสพ.นครเชียงราย

4117