ขอเชิญส่งข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์เข้าประกวด รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2558 The Best Child Rights Report Award 2015

isra-logo

Download (Child_Award-newspaper_15.pdf,PDF, Unknown)