ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

Download (ประกาศตั้งคณกรรมการสรรหา.pdf,PDF, Unknown)