ขอเชิญร่วมงานเวทีเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ต้องหา”

]

Download (เชิญมร่วมงานเทวีเสวนาสื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ต้องหา.pdf,PDF, Unknown)

Download (โครงการจัดเสวนาเรื่องสื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ต้องหา.pdf,PDF, Unknown)

Download (กำหนดการเสวนาสื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ต้องหา-2.pdf,PDF, Unknown)